Politika kvaliteteNaš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga u djelatnosti Proizvodnje strojnih dijelova i sklopova.

U cilju postizanja, održavanja i jačanja istaknutih vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva naših korisnika kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obvezu stalnog razvijanja i usavršavanja
  • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001
  • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje
  • upravljanje tvrtkom temeljit ćemo na analizi rizika poslovanja i modelu upravljanja rizicima
U Virovitici,
DIREKTOR:
Tomislav Matasić